Γραμμή Πάτρα - Κεφαλονιά (Σάμη) - Ιθάκη (Βαθύ)
  Ναυλολόγιο επιβατών και οχημάτων
 

επιβάτες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΤΡΑ - ΣΑΜΗ
ΠΑΤΡΑ - ΙΘΑΚΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 20%
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 20%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΗΛΙΚΑΣ
  € 18,20
  € 14,60
  € 18,60
  € 14,90
ΠΑΙΔΙΚΟ 50%
€ 8,90
€ 9,30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΚΛΙΝΗ
ΕΝΗΛΙΚΑΣ
  € 35,50
  € 28,40
  € 37,20
  € 29,70
ΠΑΙΔΙΚΟ 50%
  € 17,70
  € 18,60
 
     

οχήματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΤΡΑ - ΣΑΜΗ
ΠΑΤΡΑ - ΙΘΑΚΗ
 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 20%
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 20%
ΙΧ μέχρι 4,25μ
€  50,00 €  40,00 €  55,00 €  44,00  
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ έως 250cc
€ 12,60 € 10,10 € 13,10 € 10,50  
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ άνω των 250cc
€  18,70 €  14,90 €  19,50 €  15,60  
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ τρίτροχες / τετράτροχες
€  25,10 €  20,10 €  26,00 €  20,90  
       
Σάμη - Ιθάκη
  Ναυλολόγιο επιβατών και οχημάτων
 

επιβάτες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΜΗ - ΙΘΑΚΗ (ΒΑΘΥ)
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΗΛΙΚΑΣ
€ 5,70
ΠΑΙΔΙΚΟ 50%
€ 2,80
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΚΛΙΝΗ
ΕΝΗΛΙΚΑΣ
 € 11,60
ΠΑΙΔΙΚΟ 50%
€ 5,80
     

οχήματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΜΗ - ΙΘΑΚΗ (ΒΑΘΥ)
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 20%
ΙΧ μέχρι 4,25μ
 € 15,30 € 12,20
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ έως 250cc
€  4,80
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ άνω των 250cc
€  7,10
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ τρίτροχες / τετράτροχες
€  8,80
               
               

Σημείωση:
Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 20% ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.

© Strintzis Ferries 2012